VÝCVIK

První fáze - základní výcvik
První fáze výcviku má osm týdnů na délku. Nepřetržitě zdokonaluje fyzický stav pulce plaváním, běháním a prostnými, kteréžto se stávají každým dnem stále více náročnějšími. Každý den běhají ve vojenských botách čtyři míle na čas do prostoru výcviku a plavou dvě míle v ploutvích. Naučí se také ovládat malé nafukovací čluny.
Prvních dva týdny první fáze připraví pulce na ten třetí, který je též nazýván "Pekelný týden". Tento pak trvá přesně pět a půl dne jako pokračující tréning a pulci při něm nespí déle než čtyři hodiny za týden. Je navržen jako závěrečný test fyzické a duševní výdrže v této první fázi. Je to jakési síto pro nespůsobilé k výkonu služby u SEAL. Během "Pekla" se všichni naučí hodnotám týmové práce. Zbývajících pět týdnů je věnováno vyučování metody průniku, průzkumu, hydrografii a způsobu námořních operací.

Druhá fáze - podmořský výcvik
Je dokončením první fáze, kde pulec prokáže instruktorům, že způsobilý účastnit se podvodního výcviku. Potápěčská fáze má sedm týdnů. Tělesná výchva samozřejmě pokračuje i nyní neztenčenou měrou. Ovšem časy plnění jsou teď náročnější.

Druhá fáze je zaměřena na bojové potápění COMBAT SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparaturs). Pulci se učí dvěma způsobům potápění : OTEVŘENÝ OKRUH (stlačený vzduch) a UZAVŘENÝ OKRUH (100% kyslík). Oba dva způsoby jsou vedeny stylem, který zdůrazňuje a směřuje k získání dovednosti vést podvodní boj. To vše efektivně, takticky s cílem vždy splnit úkol. Tyto dovednosti již odlišují pulce od jiných studentů z jednotek zvláštního určení.

Třetí fáze - pozemní válka
Trhaviny, demolice, zbraně a taktika zde zabírá plných deset týdnů. Tělesná výchva je opět náročnější v běhu, plavání i na cvičišti - delší vzdálenosti a kratší časy. tato fáze je však hlavně zaměřena na výuku pozemní orientace, navigace v malé taktické jednotce, slaňování, poznávání armád, výcviku se zbraněmi a samozřejmě i na podvodní destrukce. Finální čtyři týdny jsou pulci odvezeni na ostrov San Clemente, kde názorně, ve skutečném prostředí předvedou svým instruktorům, jak zvládli výcvik.

"Posgradualní výcvik"
Než pulec dostane svůj první skutečný bojový úkol, tak ho nyní přijímá na tři týdny Army Airborne School ve Fort Benning v Georgii, kde podstoupí základní školení a seskoky padákem.
běh na čas v botách

Po výcviku seskoků s padákem abslolvuje již téměř dokonalý žabák v Navy Special Warfare Center, Coronado - dva týdny tréningu zvláštních válečných technik, ale také třeba kurzů zdravotnické dovednosti nazývaný "18-D" v trvání 30-ti týdnů, kde se naučí ošetřovat spáleniny, střelné rány, traumata atd.

Po návratu k jednotkám SEAL a dokončení šestiměsíčního zkušebního období získává Naval Special Warfare Classification Code a patřičné označení. Nový bojový plavec nastupuje ke svému prvnímu funkčnímu období v trvání 2.5-3 roky u SVD (čluny), nebo SEAL TEAM. Znovuodveden po ukončení tohoto turnusu může být až na pět let.

Rozšířený výcvik, do kterého se může žabák přihlásit zahrnuje: Školu záškodníka, Potápěčský instruktor, Jazykové školy, SEAL taktická komunikace a mnoho jiných.

Z originálních stránek US NAVY SEALS pro vás přeložil Luke.

 

Hodnocení v jednotlivých fázích výcviku SEAL

První fáze

50 metru plavaní pod vodou

Prošel/selhal

vázání uzlu pod vodou

Prošel/selhal

výdrž pod vodou na nádech

Prošel/selhal

Základní test záchrany

Projít/selhat

1200 metr bazén s ploutvemi

45 minut

1 míle záliv s ploutvemi

50 minut

1 míle oceán s ploutvemi

50 minut

1.5 míle s ploutvemi

70 minut

2 míle oceán s ploutvemi

95 minut

Cvičiště

15 minut

4 míle časovaný běžela

32 minut

Pekelný týden

2000 m bazén bez ploutví je podmínka

Dokončení

1.5 míle noc záliv s ploutvemi

Dokončení

2 míle oceán s ploutvemi

85 minut

4 míle běh na čas v botách

32 minut

Cvičiště

13 minut

Druhá fáze

2 míle oceán s ploutvemi

80 minuty

4 míle běh na čas v botách

31 minuty

Cvičiště

10.5 minuty

3.5 míle oceán s ploutvemi

Dokončení

5.5 míle oceán s ploutvemi

Dokončení

Třetí fáze

Cvičiště

10 minuty

4 míle běh na čas v botách

30 minuty

14 míle běh

Dokončení

2 míle oceán s ploutvemi

75 minuty

Požadavek na psané testy

Důstojníci

80% nebo nad

Poddůstojnický

70% nebo nad