SRPŠ

Kališnikov pokořil 140

16.8..2006
1

Po téměř nekonečné přípravě trvající více než 47 let je nyní tato příprava korunována úspěchem. Kališnikov pokořil hranici 140.

Čas na dně 5min.

Speciální poděkování patří kryocentru:

http://www.kryocentrum.cz

Kališnikov