SRPŠ

Přehled kvalifikačních stupňů ITD směsového potápění.

Upozornění: Svaz Rizikových Potápěčů - Škola, prozatím výcvik ITD nepořádá, nicméně podrobnosti o výcviku a kontakt na jednotlivé instruktory najdete na webových stránkách I.T.D. Česká republika :
http://www.itd.cz

Kvalifikační stupeň Vstupní požadavky Teoretické požadavky Praxe
ITD Nitrox Diver Min. 18 let, CMAS P** nebo PADI AOWD nebo ekvivalentní s minimálně 30 ponory z toho alespoň 10 pod 25m (popřípadě po přezkoušení P* nebo OWD nebo ekvivalentní s minimálně 50 ponory z toho alespoň 15 pod 25m). Samostatně plánovat a provádět ponory s nitroxem do 40% obsahu kyslíku, při max. p02 = 1,6 bar, pouze s jednou směsí na ponor. Doporučené 1 - 2 ponory do max. pO2 = 1,4 bar, zjištění AMV, nesmí být prováděny žádné dekompresní ponory.
ITD Advanced Deep Diver ITD Nitrox Diver nebo ekvivalentní, minimálně 100 ponorů z toho alespoň 20 pod 30m (popřípadě po přezkoušení P** nebo AOWD nebo ekvivalentní s minimálně 100 ponory z toho alespoň 20 pod 30m). Plánovat a provádět dekompresní ponory se vzduchem do max. 50 m při optimálních podmínkách, dekomprese s nitroxem do 40% obsahu kyslíku. 3 až 4 ponory (min. 2 dekompresní), konfigurace výstroje, zavírání ventilů lahve, plavání bez masky na vzdálenost min. 25 m, nácvik vypouštění deko bójky, volitelně použití stage lahve do 40% EAN.
ITD Tek Deep Diver ITD Advanced Deep Diver nebo ekvivalentní, minimálně 150 ponorů z toho alespoň 20 ponorů pod 40m po Advanced Deep Diver kurzu. Plánovat a provádět dekompresní ponory se vzduchem, dekomprese s nitroxem včetně akcelerované dekomprese až do 100% kyslíku, run time ponory do max. 66 m při optimálních podmínkách. 4 run time ponory, používání 2 stage lahví (nitrox a kyslík), zavírání ventilů lahve, dekomprese s použitím deko bójky, výměna stage, konfigurace plné technické výstroje.
ITD Trimix Diver ITD Tek Deep Diver nebo ekvivalentní, minimálně 200 ponorů z toho alespoň 20 run time ponorů po Tek Deep Diver kurzu, nutné přezkoušení. Plánovat a provádět trimixové ponory do max. 90m při optimálních podmínkách. 4 ponory (min. 2 s trimixem), opakování z předchozích kurzů: výměna stage lahví, zavírání ventilů lahve, dekomprese s použitím deko bójky, konfigurace plné technické výstroje.