SRPŠ

SEČ - přehrada

Jak přehradu najdete : Nejlépe podle mapy Pardubického kraje nebo autoatlasu, neboť se nachází mimo hlavních dopravních tahů v Železných horách mezi Chrudimí, Hlinskem a Chotěboří. Od Chrudimi je vzdálena 18km na jihozápad a příjezdové cestý k ní jsou dobře značeny. Ubytovat se zde dá ve dvou kempech, právě poblíže obce Seč, nebo v soukromých penzionech. Osobně doporučuji Autokemp Pláž, kde jsou vybudovány nové sociálky a restaurační zařízení zde fungují poměrně slušně.

Lokalita : Na dně přehrady se nachází staré koryto řeky Chrudimky, které můžete registrovat asi v hloubce 23m, podle toho jaký je stav vody v přehradní nádrži. Nejlépe se na něj dá narazit pod strmým srázem výběžku hrahu Oheb, který dostal svůj název právě podle ohybu řeky téměř o 180 stupňů pod jeho úpatím. Výběžek se tyčí 78m nad hladinu a přístup k této lokalitě je možný pouze lodičkou, kterou si však lze vypůjčit v místním kempu.

Další lokalitou lze nazvat Autokemp Pláž. Zde je možno zapůjčit za úplatu pramičku a zmizet od stovek naháčů na druhou stranu přehrady. Autem se zde skutečně dá přijet až téměř k travnaté pláži, kterou u vody vystřídá pevný písek. Pokud je přehrada odpuštěná, na písku s oblibou vegetí spousta turistů. Dno se pozvolna svažuje do hloubky cca 22m. Je zde k vidění mimo odpadků, pár ryb a pařezů, ale jinak nic moc.

Historie : Největší přehradní nádrží v Železných horách je právě vodní nádrž Seč. Vybudována byla v letech 1925-34 pardubickou firmou Vendelín Dvořák a jejím účelem je zejména ochrana proti povodním a výroba elektrické energie, ale slouží také jako významné rekreační středisko celého Chrudimska a přilehlých oblastí - v létě se zde vystřídá až 50 tisíc rekreantů.
Zděná přehradní žulová hráz je 42 m vysoká a 165 metrů dlouhá. Objem nádrže činí přes 22 miliónů metrů krychlových a zadržovaná voda vytváří 7 km dlouhé jezero o ploše 220 hektarů v nadmořské výšce 490,5 m. Přehrada zatopila 4 mlýny, 4 pily, tírnu lnu, statek, hospodářskou budovu a 11 obytných domů. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem. Elektrlektrárna se nachází 1,3 km pod přehradou. Hráz je gravitační oblouková založená na železnohorských rudách a žulách. Je vyzděna z lomového kamene na cementovou maltu. V tělese hráze je podélně vedena revizní štola o délce cca 100m. Pro převedení velkých vod slouží nehrazený boční přeliv o kapacitě 171 metrů čtverečných situovaný vlevo od hráze. Pro vypouštění vody z nádrže slouží čtyři spodní výpusti, umístěné do dna udolí, tvořené dvěma páry potrubí s provozními šoupátkovými uzávěry. Hydroenergetickou část vodního díla tvoří vtok do potrubí v přehradí hrázi, dále trubní přivaděč na vodní elektrárnu o celkové délce 1335 m. Je tvořen potrubím dřevěným, železobetoným a ocelovým, přičemž jeho dřevěná část, dlouhá854 m o světlosti 2 m, je raritou ve střední Evropě. Vyrovnávací věž, určená k tlumení rázů v potrubí, je vysoká 36.8m a je situována v přechodu mezi potrubím přiváděcím a spádovým. Vodní elektrárna má jednu Francisovu turbínu o výkonz 3.04MW.

Pohled na ostrůvek z hradu Vildštejn.

srps@srps.cz

Stav lokality

Datum Lokalita Umístění Viditelnost Teplota vody v oC Poznámka
19.7.2003 sobota Sečská přehrada Chrudim 15 cm!!! 18 °C Samá sinice.