SRPŠ

NDR

Jelikož se Čmeláček rozhodl rozšířit řady SRPŠ tekies, musel se v rámci kurzu zúčastnit oficiálního víkendového výcviku. Hlavním koordinátorem výcvikovo-rekreační akce byl tentokrát Hadrák, rovněž to účastník kurzu a současně náš sobotní bytný.

Po časně ranním shledání v Liberci jsme se přesunuli a ponor uskutečnili v bývalém NDR v zatopeném lomu Sproitz s hloubkou 56m.. Mně a Markovi, jsouce přizváni k celé akci, se tak naskytla možnost, podělit se s ostatními o zkušenosti. Tím jsme způsobili pár vrásek vedoucímu výcviku Ivanovi. Vše nám však jistě odpustil poté, co jsme se jali hodnotit jeho výzbroj. Jelikož Ivana považuji za kamaráda a nechci ho uvést do rozpaků, nehodlám zveřejnit dlouhý seznam nesrovnalostí. Za vše jeden příklad (viz foto) - uchycení karabin plastovými páskami místo motouzem jím dosud používaným.

Frekventanti kurzu měli v plánu dva ponory, zatímco já a Marek jsme se rozhodli jen pro jeden ponor. Náš ponor proběhl v klidu a dle všech našich „ platných“ standardů. Pouze sestup na dno neměl potřebnou rychlost, a tak se nekonalo naše tradiční cinknutí o ventily, když Marek nedobrzdí pád a stage mi pošle za krk. Tím jsem bohužel přišel i o zážitek, být obličejem zabořen do sedimentu. Viditelnost byla příliš dobrá, a tak jsme raději začali dělat v bahně atomovky, aby se nám ponor úplně neznechutil.

Po přesunu zpět do Liberce bylo naplánováno skotačení ve zdejších nálevnách. Bohužel většina účastníků se po Večerníčku odebrala do hajan mezi rotopedy v Hadrákově Fitness centru. Menší skupinka srdnatě pokračovala v tahu nočním Libercem až do brzkých ranních hodin.

Předseda