SRPŠ

Lipno - přehradní nádrž

Jak lom najdete: Přehradu Lipno na horním toku řeky Vltavy v Šumavských kopcích, těsně přiléhající k Rakouské státní hranici. Přehradní hráz leží 20 km jižně od Českého Krumlova, 8 km západně od Vyššího Brodu. V oblasti obce Lipno byly postupně vybudovány dva přehradní stupně. Lipno I je hlavní přehradou a níže po proudu byla nad Vyšším Brodem postavena přehrada Lipno II jako vyrovnávací nádrž pro vodu vypouštěnou z horní přehrady.

Popis: První poválečné vodní dílo, které vytvořilo největší umělou vodní plochu v České republice, bylo dobudováno v roce 1960 s cílem využití energetického potenciálu řeky. Přehradní nádrž je svou plochou o rozloze 4 870 ha největším umělým jezerem v České republice. Leží v nadmořské výšce 726 m n.m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km. Přehradní nádrž je 296 m dlouhá a 25m vysoká. Hloubka se pohybuje okolo 15m. Viditelnost 1 - 2 m.Lesy jenž měly skončit pod vodní hladinou byly vytěženy, mosty rozmontovány a vesnice demolovány, nicméně jejich pozůstatky jsou stále patrné. Je zde také zatopená oblast bývalých lomů, pískoven, rašelinišť a vesnic což se sami můžete přesvědčit zde : http://www.lipensko.cz/dno.html . Na tomto odkazu naleznete maximum informací z historie a současnosti Lipenské přehrady...

srps@srps.cz

Stav lokality

Datum Lokalita Umístění Viditelnost Teplota vody v oC Poznámka
5.9.2003 pátek Lipno - přehrada Frymburk 1m 16°C nahoře 9°C dole Vhodné pro navigační ponory!!!