SRPŠ

Řádní členové SRP

 

Jméno: Kamil
Domácké podoby: Kamilek, Milek, Kamek 
Původ: orientální 
Význam: urozený, mladý obětní služebník 
Jmeniny: 3. března

 

Jméno: Marek
Domácké podoby: Mareček, Mark, Marouš, Mařík 
Původ: latinský 
Význam: bojovník, bojovný, zasvěcený bohu Martovi 
Jmeniny: 25. dubna

 

Jméno:  Pavel
Druh jména: mužské
Domácké podoby: Pavlíček, Pavlík, Pavluš, Pavka, Pája
Původ: latinský
Význam: malý, skromný, nepatrný
Jiné podoby jména: Pavlín
Jmeniny: 29. června (Petr a Pavel)

 

Jméno: Jarmila
Domácké podoby: Jarka, Jarmilka, Jára, Jaruška, Jarša, Míla
Původ: český
Mužská podoba: Jaromír
Význam: milující bujnost, sílu; jaro
Jmeniny: 4. února

 

Jméno: Jiří
Druh jména: mužské 
Domácké podoby: Jirka, Jiřík, Jiříček, Jirouš 
Původ: řecký 
Význam: zemědělec 
Používá se: patří k nejoblíbenějším 
Jmeniny: 24. dubna

 

Jméno: Jaroslav
Domácké podoby: Jára, Jarda, Jarka, Jarek, Jarouš, Slávek 
Původ: slovanský 
Význam: slavící jaro 
Jmeniny: 27. dubna

Jméno: Petr
Domácké podoby: Péťa, Peťka, Petřík, Petříček
Původ: řecký 
Význam: skála, skálopevný 
Jmeniny: 29. června (Petr a Pavel), 22. února
 
Jméno: Petra
Domácké podoby: Péťa, Petruška, Peťka, Petulka, Petrunka
Původ: řecký
Mužská podoba: Petr
Význam: skálopevná, skála
Jmeniny: 17. srpna

 

Jméno: Radim
Domácké podoby: Ráďa, Radimek, Radík, Radek
Původ: slovanský 
Význam: ten, kdo má rád mír 
Jmeniny: 25. srpna

 

Jméno: Simona
Domácké podoby: Simonka, Simi, Simuška, Mona
Původ: hebrejský
Mužská podoba: Simon
Význam: slyšící, naslouchající
Jiné podoby jména: Simeona
Jmeniny: 12. prosince

 

Jméno: Zdeněk
Domácké podoby: Zdenda, Zdeněček, Zdenko, Zdeník
Původ: český 
Význam: zde slavný 
Jmeniny: 23. ledna

……………………………………

 

Rodinní příslušníci

 

Jméno: Eliška
Domácké podoby: Ela, Elka, Eluška, Elza, Elinka, Líza 
Původ: hebrejský 
Význam: můj bůh je přísaha
Jmeniny: 5. října

 

Jméno: Michal
Domácké podoby: Míša, Miška, Míšánek, Michálek, Míšenka, Miki
Původ: hebrejský
Význam: kdo je jako Bůh
Jiné podoby jména: Michael
Jmeniny: 29. září

 

Jméno: Nikol
Domácké podoby: Nikolka, Nikuška, Nička, Niki
Původ: řecký
Význam: vítězka nad lidem; vítězství lidu
Jiné podoby jména: Nikola

 

Jméno: Lenka
Domácké podoby: Lenuška, Lenička, Leninka,Lenča 
Původ: různý 
Význam: původně zkrácenina jména Helena (pochodeň) nebo Magdaléna (pocházející z Magdaly) 
Jiné podoby jména: Lena 
Jmeniny: 21. února

 

Jméno: Zuzana
Domácké podoby: Zuzka, Zuza, Zuzinka, Zuzička 
Původ: hebrejský 
Význam: lilie 
Jmeniny: 11. srpna